Կենտրոն-Վիլա Формоза-Սան - օկուպացիան почвенная քարտեզ
Քարտեզ Կենտրոն-Վիլա Формоза-Սան - գրավումը հողերը