Մայրուղու bandeirantes - ՀՁ 348 քարտեզի վրա
Քարտեզ խճուղի Bandeirantes - ՀՁ 348