Մայրուղու ռեժիսոր ՝ արսեն առաքելյան Биттенкур - ԲՌ 116 քարտեզի վրա
Քարտեզ խճուղի ռեժիսոր ՝ արսեն առաքելյան Биттенкур - ԲՌ 116