Մայրուղու ներգաղթյալների ՀՁ 160 քարտեզի վրա
Քարտեզ խճուղի ներգաղթյալների ՀՁ 160