Մայրուղու Ֆերնան Diaz - սենյակ 381 քարտեզի վրա
Քարտեզ ավտոմայրուղու Ֆերնան Diaz - 381 սենյակ