Մայրուղու рапозо Таварес - ՀՁ 270 քարտեզի վրա
Քարտեզ խճուղի Рапозо Таварес - ՀՁ 270