Մայրուղու аншиета - ՀՁ 150 քարտեզի վրա
Քարտեզ խճուղի Аншиета - ՀՁ 150